Marknadsföring med kläder och dekaler

Skyltfönstret – ett av de alla viktigaste marknadsföringsverktygen att använda sig av som butiksägare. Det räcker med att tänka tillbaka till sig själv och hur man gärna stannar till vid ett vackert dekorerat fönster, beundrar det en stund och förmodligen också lockas att kliva in i butiken. Fönstret är i många fall företagets ansikte utåt och man gör därför rätt i att hålla reklamkampanjen både levande och inspirerande.

När man marknadsför sina produkter finns det mycket att ha i åtanke för bästa möjliga resultat. En attraktiv säljmiljö innefattar naturligtvis mer än enbart butikens exteriör och skyltning, men det är samtidigt en viktig grundbult som inte bör försummas. Skyltningen kan i många fall vara direkt avgörande om kunden väljer att gå in eller inte. En lyckad fönsterskyltning väcker intresse och nyfikenhet, dels genom att lyfta fram ett helhetsintryck av butikens sortiment, men även genom att framhäva nya produkter. Äger man till exempel en klädbutik, är det passande att skapa en grundläggande bild av vilken sorts kläder butiken säljer. Detta för att locka nya kunder som kanske tidigare aldrig besökt affären, men som kan lockas till ett spontanbesök och i bästa fall också ett spontanköp. Samtidigt är det fördelaktigt att även lyfta fram butikens nyinkomna plagg. Detta för att upprätthålla intresset hos stamkunder som önskas hållas uppdaterade med aktuella varor, och gärna ser att affären hålls levande och modern.

Färger, ljussättning, skyltar och dekaler är också viktiga verktyg att använda sig av för en lyckad skyltning. Färger är en stor, grundläggande del av fönstret och ger det dess levande intryck. Varma eller kalla färger väljs efter känslan man vill förmedla. Samtidigt ska man vara lite försiktig med penseln, då färgerna inte bör bli för många eller överta fokus från produkterna.

Likaså är ljussättning en avgörande komponent som svarar för hur förbipasserande uppfattar butiken. Starkare eller svagare ljus förmedlar olika saker och man bör ljussätta efter vilket sorts budskap man vill förmedla. Punktbelysning kan också vara ett smidigt sätt att framhäva utvalda produkter.

Skyltar, produkter och dekaler kan med fördel vinklas åt det håll som förbipasserande oftast kommer ifrån. Människor tenderar till att gå på höger sida, och att vrida skyltar och dekaler något åt vänster kan göra att man informeras några sekunder tidigare, vilket kan ha större betydelse än man tror.

En skyltning i lyckad form, genererar ökad kundtrafik till affären och på lång sikt också större lönsamhet. Det finns med andra ord mycket att vinna på att som butiksägare göra ett gott första intryck.