Content marketing

Content marketing innebär kort och gott att man marknadsför sitt företag med hjälp av tre punkter: kommunikation, information samt ett relevant innehåll. Det anses som ett oerhört framgångsrikt sätt att nå ut till kunder, men trots det är det många företag som misslyckas i sina försök. Alla kan inte ens ge en fullgod beskrivning av vad det egentligen innebär. Vad är det som förvirrar så med denna form av marknadsföring och hur lyckas man genomdriva en content marketing-kampanj på bästa möjliga sätt?

Det primära syftet med content marketing skiljer sig markant från traditionell marknadsföring. Idén med detta innehållsbaserade arbete är inte att snacka sig varm om sin produkt eller högljutt basunera ut sitt varumärke. Snarare handlar det om ett långsiktigt arbete som inte lyfter fram ditt företag eller dina varor, utan istället bygger på att tänkta målgrupper ska engageras och intresseras av ett innehåll som faller dem i smaken.

Först och främst gäller det att finna och peka ut sin tänkta målgrupp. Vilka riktar man sig till och vad engagerar denna grupp människor? Vilka är behoven? Driver du till exempel ett företag som säljer ekologiska skönhetsprodukter, kan innehållet variera kring ämnen som uppfattas som intressant av din målgrupp. Det kan handla om allt från ekofrågor och natur, till hur man bäst tar hand om ett torrt hår eller trött hy med hjälp av en egen inpackning eller ansiktsmask man gör av saker från skafferiet. I takt med att du attraherar och bygger upp en relation till mottagaren, bygger du samtidigt en lojalitet som håller på längre sikt.

Innehållet bör även paketeras på ett inspirerande sätt genom lämpliga kanaler. Här återgår man med fördel till sin målgrupp för att få reda på inom vilka rum de oftast rör sig. Det kan visserligen vara lönsamt att publicera innehållet inom en köpt kanal, men vad som trots allt utmärker content marketing är att det är du som företag som står som avsändare. Huvudsakligt fokus bör riktas mot medier du själv äger. Med andra ord, använd dig av dina egna utrymmen.

Traditionella former av innehållspaketering är till exempel kundtidningar, medlemstidningar och nyhetsbrev. Content marketing på nätet har dock vuxit sig enormt och fortsätter i samma raska takt. Här ser vi exempelvis podcasts, webb-tv, eller Youtube-konton som effektiva publikationsplatser.

Värt att ha i åtanke är att en hel del marknadsföringsformer utger sig för att vara content marketing, trots att det egentligen inte riktigt stämmer. Bara för att ett företag konstant slänger iväg uppdateringar på sociala medier, blir det inte per automatik detsamma som content marketing. Inte heller är reklam utformad som tidningsannonser eller inslag på radio eller tv, någonting som kan stoppas under denna benämning.

Content marketing är informativt, värdefullt innehåll som produceras fortlöpande och under en längre tidsperiod. Det intresserar och inspirerar snarare än gör drivande säljförsök. En sådan form av marknadsföringsarbete kräver också sin regelbundna innehållsproduktion. Det bör analyseras ofta och noga, kanske behöver det också göras om mer än en gång längs vägen. Det bär inte frukt med detsamma, men när det lyckas är det ett av de mest effektiva marknadsföringssätten.