Brandingmedia – Vi hjälper ditt företag att synas!

Syns du inte, finns du inte. En gammal kliché med mycket sanning i sig. I dagens mediatäta samhälle finns det stor risk att försvinna i mängden. Då gäller det för er som företag att sticka ut i precis rätt tid och på rätt sätt för att lyckas fånga uppmärksamheten hos just er specifika kundkrets och fastna på deras näthinna och i deras minne.

Vi på Brandingmedia är experter på att hitta kompetenta lösningar för er så ett er affärsidé syns och utmärker sig i mediabruset. Här ger vi lite tips på enkla sätt att komma igång med marknadsförningen av ert företag och när ni vill ha mer hjälp så är ni varmt välkomna att kontakta oss på Brandingmedia.

Steg ett hos alla företag som vill komma igång med marknadsföring är att göra en marknadsundersökning. Att inte känna till sin egen målgrupp och potentiella kunders beteende kan vara det allra största misstag ett företag gör, så börja alltid där. Det är inte direkt marknadsföring, men en viktig inledande fas i strategiarbetet, som är ovärderligt när ni vill komma vidare. Undersökningen kan kännas stressande när allt ni vill är att komma igång med att synas utåt, men det underlättar enormt att ha den grundläggande bakgrundsinformationen om er egen marknad. Det sparar er mycket tid men också många värdefulla slantar som annars skulle ha spenderats på fel kundkrets. Ni tar helt enkelt reda på vad marknaden egentligen vill ha, vad de som idag besöker eller köper av era konkurrenter saknar. Det är inte sällan så att vi tror oss veta vad kunderna vill ha utan att egentligen veta det. En marknadsundersökning ger alltid ett bra underlag för vidare analys och arbete, så den får inte hastas igenom.

Efter marknadsundersökningen är det dags att hitta er USP, det vill säga er Unique Selling Point eller proposition som det ibland också kallas. Nu, när ni vet vad er marknad vill ha är nästa steg att hitta vad ni kan leverera. Kanske har resultatet av marknadsundersökningen förändrat kärnan i er verksamhet och det är viktigt att hitta vad ni egentligen har att erbjuda som ingen annan har? Varför ska en kund vända sig till er och inte till er största konkurrent? Vad har ni som utmärker just er tjänst eller produkt? Det här är ett minst lika viktigt steg som marknadsundersökningen. När ni väl har kommit fram till er USP, kommer ert arbete med marknadsföringen att gå så mycket lättare, då ni nu vet vad ni ska lyfta fram för att synas och skilja er från mängden i konsumentens ögon.

När ni har formulerat er USP, kan ni börja arbeta med första steget i processen med att marknadsföra ert företag. Börja med att hitta formuleringar om vad ert företags verksamhet egentligen handlar om. Oavsett om ni är ett nystartat företag eller veteraner kommer ni att få många frågor när ni ska börja marknadsföra er. Människor är nyfikna och vill veta vad ni gör och om ni lyckas formulera ett kort, lättförståeligt och kärnfullt svar på det så har ni kommit långt. Ingen orkar nämligen lyssna på en långrandig utläggning som egentligen inte svarar på frågan.

Om ni vill ha hjälp med att komma igång eller arbeta vidare med er marknadsföring är ni alltid välkomna att kontakta oss på Brandingmedia.